01400/11/12 12:11 ق.ظ
1400/11/12 12:11 ق.ظخیر
  
01400/11/12 12:09 ق.ظ
1400/11/12 12:09 ق.ظخیر
  
01400/11/11 12:45 ب.ظ
1400/11/11 12:45 ب.ظخیر
  
01400/11/11 12:44 ب.ظ
1400/11/11 12:44 ب.ظخیر
  
01400/11/11 10:40 ق.ظ
1400/11/11 10:40 ق.ظخیر
  
01400/11/11 10:38 ق.ظ
1400/11/11 10:38 ق.ظخیر
  
01400/11/11 09:53 ق.ظ
1400/11/11 09:53 ق.ظخیر
  
01400/11/11 09:48 ق.ظ
1400/11/11 09:48 ق.ظخیر
  
01400/11/11 09:16 ق.ظ
1400/11/11 09:16 ق.ظخیر
  
01400/11/11 09:12 ق.ظ
1400/11/11 09:12 ق.ظخیر
  
01400/11/11 07:59 ق.ظ
1400/11/11 07:59 ق.ظخیر
  
01400/11/11 07:57 ق.ظ
1400/11/11 07:57 ق.ظخیر
  
01400/11/11 07:26 ق.ظ
1400/11/11 07:26 ق.ظخیر
  
01400/11/11 07:23 ق.ظ
1400/11/11 07:23 ق.ظخیر
  
01400/11/11 05:57 ق.ظ
1400/11/11 05:57 ق.ظخیر
  
01400/11/11 05:55 ق.ظ
1400/11/11 05:55 ق.ظخیر
  
Picture Placeholder: اعظم  شجاعی
  • اعظم شجاعی
01400/10/22 12:34 ب.ظ

​تست

1400/10/22 12:34 ب.ظخیر
  
Picture Placeholder: Ravabet nked.co.ir
  • Ravabet nked.co.ir
11400/10/18 01:21 ب.ظ

​با سلام

 قطعی برق در تاریخ 15 دی ماه ساعت 12 ظهر متاسفانه باعث سوختن وسایلی برقی از جمله یخچال ، لباسشویی و... شد برای دریافت خسارت چه کار انجام دهم.

اعظم شجاعی1400/10/22 12:34 ب.ظخیر
  
11400/10/18 01:11 ب.ظ

​اصلاح روشنایی معابر شمالغرب با چه شماره ای باید تماس بگیریم؟

Ravabet nked.co.ir1400/10/18 01:13 ب.ظخیر
  
01400/10/18 01:12 ب.ظ

​دریافت انشعاب برق در صورتیکه شبکه برق وجود داشته باشد چند روزه طول میکشد؟

1400/10/18 01:12 ب.ظخیر
1 - 20صفحه بعد