جهش تولید با مشارکت مردم امروز : 06 اردیبهشت 1403

تاریخ

شهر

هدف از اعمال خاموشی

مدت زمان

مناطقی که خاموشی خواهند شد

1403/02/04

کرمان

افزایش ظرفیت نیرو رسانی درجهت اصلاح وبهینه سازی شبکه

9:00 الی 11:00

 

قائم آباد دور میدان

12:00الی15:00

 

 

 

بلوار امام رضا کوچه 1 فرغی اول سمت راست

 

 

خاموشی ها

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام